KVK Genel Aydınlatma Metni

 

BULUT GALVANO METAL DEMİR ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz; Organize Sanayi Bölgesi 34 No:18/18/A Odunpazarı/Eskişehir adresinde merkez adresi bulunan, Eskişehir Ticaret Sicil Müdürlüğü 38304 ticaret sicil numaralı Bulut Galvano Metal Demir Çelik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından; veri sorumlusu sıfatıyla Kanun’da yer alan veri işleme şartlarına dayalı olarak, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenme Amaçları

Bulut Galvano; kişisel verileri, doğrudan veri sahiplerinin kendisinden temin edebildiği gibi dolaylı olarak 3.kişilerden ve veri sahibinin kendisinin alenileştirmiş olduğu veriler içerisinden de temin edebilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde ve aşağıda detayları kategori ve detayları belirtilen amaçlar çerçevesinde işleme faaliyetine tabi tutulabilmektedir.

KİMLİK VERİSİ

Kimlik Verisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Ad soyad
 • Cinsiyet
 • Uyruk
 • Doğum tarihi
 • Doğum yeri
 • İmza
 • T.C. kimlik No
 • Medeni hal

 

 

 • Çalışan
 • Stajyer
 • Çalışan adayı
 • Tedarikçi çalışanı/ yetkilisi/ ortağı
 • Potansiyel tedarikçi çalışanı/yetkilisi
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi
 • Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
 • İş ortağı /yetkilisi /çalışanı /ortağı
 • Potansiyel İş Ortağı
 • Ziyaretçi
 • Kamu görevlisi

 

İş başvurusu, iş ortaklığı, tedarik hizmetlerinin alınması, bilgi edinme, talep veya şikayetlerin alınması, mal/hizmet satış süreçleri,işbulurum.com, İşkur.gov.tr gibi istihdam platformlarından, şirkete ait olan e-posta adresinden ve şirketin tüm faaliyetlerinde kişilerin kendisinden veya üçüncü kişiler vasıtasıyla doğrudan veya dolaylı yoldan temin edilmektedir.

 

 • 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Şirketin tabi olduğu yerel mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Mal/Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal/Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Bulut Galvano iş faaliyetlerinin ve işlemlerinin yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin takibi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Tedarik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Hukuk süreçlerinin takibi ve yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

 6698 s. Kanun madde 5/2(c): Sözleşmenin kurulması ve ifası

6698 s.  Kanun madde 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

6698 s. Kanun madde 5/2(f): Meşru menfaat

4857 s. Kanun madde 75: Özlük Dosyasının Tutulması zorunluluğu

4857 s. Kanun madde 32: Ücretin ödenmesi

İLETİŞİM VERİSİ

İletişim Verisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Adres
 • E-posta adresi
 • İkametgâh
 • İletişim adresi
 • Telefon No
 • Kayıtlı Elektronik Posta Adresi

 

 • Çalışan
 • Stajyer
 • Çalışan adayı
 • Tedarikçi çalışanı/ yetkilisi/ ortağı
 • Potansiyel tedarikçi çalışanı/yetkilisi
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi
 • Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
 • İş ortağı /yetkilisi /çalışanı /ortağı
 • Potansiyel İş Ortağı
 • Ziyaretçi
 • Kamu görevlisi

 

 

 

 

İş başvurusu, iş ortaklığı, tedarik hizmetlerinin alınması, bilgi edinme, talep veya şikayetlerin alınması, mal/hizmet satış süreçleri, işbulurum.com, İşkur.gov.tr gibi istihdam platformlarından, şirkete ait olan e-posta adresinden ve şirketin tüm faaliyetlerinde kişilerin kendisinden veya üçüncü kişiler vasıtasıyla doğrudan veya dolaylı yoldan temin edilmektedir.

 

 • 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Şirketin tabi olduğu yerel mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Mal/Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal/Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Bulut Galvano iş faaliyetlerinin ve işlemlerinin yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri ve Müşteri Memnuniyeti Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin takibi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Tedarik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Hukuk süreçlerinin takibi ve yürütülmesi
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

 6698 s. Kanun madde 5/2(c): Sözleşmenin kurulması ve ifası

6698 s.  Kanun madde 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

FİZİKSEL MEKÂN GÜVENLİĞİ VERİSİ

Fiziksel Mekân Güvenliği Verisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Giriş çıkış kayıtları
 • Bulut Galvano’nun bulunduğu lokasyonlarda bulunan kamera kayıtları

 

 • Çalışan
 • Stajyer
 • Çalışan adayı
 • Tedarikçi çalışanı/ yetkilisi/ ortağı
 • Potansiyel tedarikçi çalışanı/yetkilisi
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi
 • Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
 • İş ortağı /yetkilisi /çalışanı /ortağı
 • Potansiyel İş Ortağı
 • Ziyaretçi
 • Kamu görevlisi

Bulut Galvano’nun bulunduğu lokasyonların ziyaret edilmesi ile birlikte girişten itibaren fiziki form veya kayıtlar ile güvenlik kameraları vasıtasıyla elde edilmektedir.

 

 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • İş sürekliliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
 • Denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

İŞLEM GÜVENLİĞİ VERİSİ

İşlem Güvenliği Verisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Cookie Kayıtları
 • IP adresi bilgileri
 • İnternet Erişim Kayıt Logları
 • İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri
 • Sistem ve Uygulama Kullanıcı Hesap Bilgileri
 • Şifre ve parola bilgileri vb.
 • Çalışan
 • Stajyer
 • Çalışan adayı
 • Ziyaretçi
 • Şirket yetkilileri
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi
 • Diğer 3. Kişiler
 • İş ortağı /yetkilisi /çalışanı /ortağı

 

Bulut Galvano’ya ait web sitelerinin ziyaret edilmesi, telefon veya e-posta adresi üzerinden Bulut Galvano ile iletişim kurulması vasıtasıyla kişinin kendisinden veya üçüncü kişilerden doğrudan veya dolaylı yoldan elde edilmektedir.

 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Bulut Galvano faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Talep / şikayetlerin takibi
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

GÖRSEL VE İŞİTSEL VERİLER

Görsel ve İşitsel Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Fotoğraf
 • Kamera kayıtları

 

 • Çalışan
 • Stajyer
 • Çalışan adayı
 • Tedarikçi çalışanı/ yetkilisi/ ortağı
 • Potansiyel tedarikçi çalışanı/yetkilisi
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi
 • Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
 • İş ortağı /yetkilisi /çalışanı /ortağı
 • Potansiyel İş Ortağı
 • Ziyaretçi
 • Kamu görevlisi

Bulut Galvano nezdinde iş başvurusu esnasında sunulan fotoğraflar, özlük dosyasında bulunan veriler veya Şirket içerisinde çekilen fotoğraflar ile kamera kayıtları vasıtasıyla kişinin kendisinden toplanmaktadır.

 •  4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/1 Açık rıza

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (f): Meşru menfaat

ÖZLÜK

Özlük Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Bordro bilgileri,
 • İşe giriş-çıkış belgesi kayıtları,
 • Özgeçmiş bilgileri,
 • SGK dökümleri
 • Yetkinlik Matrisi Belgeleri

 

 • Çalışan
 • Stajyer
 • Çalışan adayı

 

Bulut Galvano’ya yapılan iş başvuruları, çalışan özlük dosyalarının oluşturulması amacıyla kişinin kendisinden veya üçüncü kişi vasıtasıyla doğrudan veya dolaylı olarak elde edilmektedir.

 • 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Çalışan adayı işe alım süreçlerinin yürütülmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Bulut Galvano faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Ücret politikasının yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

4857 s. Kanun madde 75: Özlük Dosyasının Tutulması zorunluluğu

HUKUKİ İŞLEM

Hukuki İşlem Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Dava Dosyaları Örnekleri/Asılları/Bilgileri
 • Bilgi Güvenliği Taahhütnameleri
 •  Dava dosyasındaki bilgiler v.b.*
 •  İcra maaş haczi ve nafaka bilgileri
 • Mahkeme Tutanakları
 • Polis Tutanakları
 • Sözleşme
 •  Yasal Takip Bilgisi
 • Çalışan
 • Stajyer
 • Hissedar/Ortak
 • Ürün veya Hizmet Alıcısı
 • Tedarikçi Yetkilisi/Ortağı
 • İş Ortakları

 

Dava konusu taraflara ilişkin bilgi mahkemelerden, sözleşmelerde taraf bilgisinden, çalışanların maaş hacizlerinde icra dairelerinden, kişinin kendisinden elde edilmektedir.

 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

 6698 s. Kanun madde 5/2(c): Sözleşmenin kurulması ve ifası

 6698 s. Kanun madde 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

MÜŞTERİ İŞLEM

Müşteri İşlem Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Fatura
 • Senet
 • Çek
 • Sipariş bilgisi
 • Talep bilgisi

 

 

 • Ürün veya hizmet alan kişi çalışanı/Yetkilisi/Hissedarı
 • Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı

 

 

 

Mal ve/veya hizmet satış veya satın alım süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi amacıyla ilgili kişilerin kendisinden veya yetkilisi/çalışanından elde edilmektedir.

 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nu ve ilgili ikincil mevzuat düzenlemeler çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet satış süreçlerinin planlanması
 • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

FİNANS

Finans Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Banka bilgileri
 • Hesap bilgileri
 • Kart bilgileri
 • Senet
 • Çek

 

 

 

 • Çalışan
 • Stajyer
 • Şirket yetkilileri / ortağı
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi yetkilisi/ ortağı
 • Tedarikçi yetkilisi /ortağı
 • İş ortağı /yetkilisi /çalışanı /ortağı

 

Mal ve/veya hizmet satın alım ve tedarikçi süreçlerinin yürütülmesi, satıştan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş akdi kapsamında yer alan edimlerin ifa edilmesi amacıyla ilgili kişilerin kendisinden veya yetkilisi/çalışanından elde edilmektedir.

 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nu ve ilgili ikincil mevzuat düzenlemeler çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet satış süreçlerinin planlanması
 • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası

4857 s. Kanun madde 32: Ücretin ödenmesi

PAZARLAMA

Pazarlama Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Çerez Kayıtları

 

 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi
 • Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
 • Ziyaretçi

Mal ve/veya hizmet satış süreçleri kapsamında kişinin kendisinden veya üçüncü kişi vasıtasıyla elektronik ortamda elde edilmektedir.

 • Bulut Galvano ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin takip edilmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Pazarlama analiz çalışmalarının planlanması ve yürütülmesi
 • Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/1 Açık rıza

6698 s. Kanun madde 5/2 (f): Meşru menfaat

6698 s. Kanun madde 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

MESLEKİ DENEYİM

Mesleki Deneyim Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Diploma bilgileri,
 • Gidilen kurslar,
 • Meslek içi eğitim bilgileri,
 • Sertifikalar,
 • Transkript bilgileri
 • Çalışan
 • Stajyer
 • Çalışan adayı

 

Çalışan istihdamının sağlanması amacıyla istihdam platformları veya Şirkete doğrudan iletilen iş başvuruları, insan kaynakları süreçleri tedarikçi çalışanlarının hizmet vermesi için özlük bilgilerinin paylaşılması ile kişilerin kendisinden veya üçüncü kişilerden elde edilmektedir.

 • 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İş başvuru süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışan ve stajyer adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışanlar ve stajyerler için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Bulut Galvano faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası

6698 s. Kanun madde 5/1 Açık rıza

SAĞLIK BİLGİLERİ

Sağlık Bilgileri Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • HES Kodu Bilgisi
 • Ateş Ölçüm Bilgisi
 • Çalışan
 • Stajyer
 • Çalışan adayı
 • Ziyaretçi

 

Çalışan adaylarının iş başvuru formları veya özlük dosyası kapsamında kişilerin kendisinden veya iş yeri hekimi veya görevli güvenlik personeli vasıtasıyla veya COVID-19 tedbirlerinin yürütülmesi amacıyla kişinin kendisinden elde edilmektedir.

 • COVID-19 tedbirlerinin yerine getirilmesi
 • 4857 sayılı İş Kanunu ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İSG kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • İş başvuru süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Bulut Galvano faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/1 Açık rıza

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Covid-19 Pandemisi kapsamında tedbirlerin yürütülmesi

3.         Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Bulut Galvano tarafından yukarıda sayılan amaçlar kapsamında yurt içinde bulunan hissedarlarımıza, iştiraklerimize ve bağlı ortaklıklarımıza, sözleşmemiz kapsamında iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına ve açık rızanız dahilinde yurt dışına aktarım yapılabilecektir.

KİMLİK VERİSİ

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
 • Tedarikçiler
 • İştirakler ve bağlı ortaklıklar
 • Hissedarlar
 • İş Ortakları

 

 

 • 4857 sayılı İş Kanunu ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İSG kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Tabi olunan yerel mevzuatlara uyum sağlanması ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Bulut Galvano faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Mal/Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal/Hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Satış sonrası hizmetlerin yerine getirilmesi
 • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Tedarik faaliyetlerinin yürütülmesi

İLETİŞİM VERİSİ

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
 • Tedarikçiler
 • İş Ortakları
 • Hissadarlar
 • İştirakler ve bağlı ortaklıklar

 

 

 • 4857 sayılı İş Kanunu ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İSG kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Tabi olunan yerel mevzuata uyum sağlanması ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Bulut Galvano faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Mal/Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal/Hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Satış sonrası hizmetlerin yerine getirilmesi
 • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Tedarik faaliyetlerinin yürütülmesi

FİZİKSEL MEKÂN GÜVENLİĞİ VERİSİ

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 

 • 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • İş sürekliliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
 • Denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yerine getirilmesi

İŞLEM GÜVENLİĞİ VERİSİ

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
 • Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri
 • İş Ortakları
 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Bulut Galvano faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Talep / şikayetlerin takibi
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

GÖRSEL VE İŞİTSEL VERİLER

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
 • Herkese açık

 

 • 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini
 • Bulut Galvano faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

ÖZLÜK

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
 • İş Ortakları

 

 

 

 • 4857 sayılı İş Kanunu ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Çalışan adayı işe alım süreçlerinin yürütülmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Bulut Galvano faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • İş Akdi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Ücret politikasının yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

HUKUKİ İŞLEM

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Yetkili Kamu kurum ve kuruluşları
 • İş Ortakları
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

MÜŞTERİ İŞLEM

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
 • Tedarikçiler
 • İş Ortakları

 

 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nu ve ilgili ikincil mevzuat düzenlemeler çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • Bayilik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet satış süreçlerinin planlanması
 • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

FİNANS

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
 • İş Ortakları

 

 

 • 4857 sayılı İş Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • Ücret politikasının yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

PAZARLAMA

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 

 

 • Bulut Galvano ürün ve hizmetlerine bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi
 • Pazarlama analiz çalışmalarının planlanması ve yürütülmesi

MESLEKİ DENEYİM

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 

 • 4857 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İş başvuru süreçlerinin yürütülmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Bulut Galvano faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

SAĞLIK BİLGİLERİ

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 

 • COVID-19 tedbirlerinin yürütülmesi
 • 4857 sayılı İş Kanunu ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İSG Süreçlerinin yürütülmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi
 • Bulut Galvano faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 

4.         Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Bulut Galvano tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde açıklanan ve yukarıda detaylı şekilde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak ve ayrıca belirli süreçlerde açık rızanız dahilinde fiziki ortamda bizzat paylaşılması, e-posta, internet sitesi, açık internet kaynakları, sosyal medya, telefon, SMS kanallarıyla elektronik ortamda veya elden teslim ve posta kanallarıyla fiziki ortamda toplanabilecektir.

5.         Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu Organize Sanayi Bölgesi 34 No:18/18/A Odunpazarı/Eskişehir adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimize ait olan bmkbulutmetal@hs01.kep.tr KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda kvkk@bulutmetal.com.tr  e-posta adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz.

BULUT GALVANO METAL DEMİR ÇELİK SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

VERİ SORUMLUSU BAŞVURU FORMU

1.GENEL

Siz veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11 ve 13’üncü maddeleri uyarınca yapılacak başvuruları ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirebilmek ve çözümleyebilmek adına, işbu Başvuru Formu, veri sorumlusu sıfatıyla Bulut Galvano Metal Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Bulut Galvano”) tarafından hazırlanmıştır.

2. BAŞVURU YOLU

Siz veri sahipleri, KVKK’nın 11 ve 13’üncü maddeleri uyarınca; veri sorumlusu sıfatı taşıyan Bulut Galvano’ya, KVKK'nın uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi yazılı olarak işbu formun doldurulması suretiyle veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle:

 

İşbu veri sahibi başvuru formunun imzalı bir kopyasını, Organize Sanayi Bölgesi 34 No:18/18/A Odunpazarı/Eskişehir adresine şahsen başvurarak,

 

 

İşbu veri sahibi başvuru formunun imzalı bir kopyasını kayıtlı elektronik posta adresiniz ile (KEP Adresi) bmkbulutmetal@hs01.kep.tr adresine elektronik imzalı olarak yahut mobil imzalı olarak

 

 

İşbu veri sahibi başvuru formunun imzalı bir kopyasını info@bulutmetal.com.tr e-posta adresine ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle

 

İletebilirsiniz.

 

3. VERİ SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yapacağınız başvurunuzla ilgili olarak, sizleri tanıyabilmemiz ve gerekli araştırma, değerlendirme ve çözümlemeleri yapabilmemiz amacıyla aşağıdaki bilgileri eksiksiz şekilde doldurmanızı rica ederiz:

Ad ve Soyad*

 

TC Kimlik Numarası*

 

Adres*

 

Telefon Numarası*

 

E-posta Adresi*

 

Faks Numarası (isteğe bağlı)

 

*Doldurulması zorunlu alanlar.

 

Yukarıda tarafımıza sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz, işbu formun değerlendirilebilmesi, sonuçlandırılabilmesi ve sizinle iletişime geçilebilmesi amacıyla alınmakta ve başka amaçlarla veri işlemeye konu olmamaktadır.

 

Bulut Galvano ile olan ilişkinize dair uygun olan seçeneği işaretleyerek, mevcut ilişkinin hâlen devam edip etmediğini aşağıdaki boşlukta belirtiniz.

 

 

☐Müşteri                                                         ☐Ziyaretçi                                                      ☐Eski Çalışan

 

☐Çalışan                                                         ☐İş Ortağı                                                       ☐Stajyer

 

☐Çalışan Adayı                                             ☐Tedarikçi                                                      ☐Diğer

 

4. VERİ SAHİBİNİN TALEPLERİ

 

Veri sahibi olarak, KVKK’nın 11 ve 13’üncü maddeleri kapsamında bilgi sahibi olmak istediğiniz durum/durumlar için lütfen aşağıda yer verilen listedeki ilgili kutucuğu işaretleyiniz.

 

 

TALEBİNİZ

GEREKEN BİLGİ/BELGE

SEÇİMİNİZ

1. Kişisel verilerimin Bulut Galvano tarafından işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.

Özel bir veri türüne dair bilgi almak istiyorsanız lütfen belirtiniz.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

2. Bulut Galvano tarafından kişisel verilerimin hangi amaçla işlendiğini öğrenmek istiyorum.

Özel bir veri türüne dair bilgi almak istiyorsanız lütfen belirtiniz.

…………………………………………………………………………….…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….

 

3. Bulut Galvano tarafından kişisel verilerimin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.

Özel bir veri türüne dair bilgi almak istiyorsanız lütfen belirtiniz.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

4. Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, aktarılan üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

Özel bir veri türüne dair bilgi almak istiyorsanız lütfen belirtiniz.

………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

5. Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğünüz bilgileri ve bu bilgilerin doğrusunun nasıl olması gerektiğini lütfen belirtiniz.

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

6. Eksik/yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğünüz bilgileri ve bu bilgilerin doğrusunun nasıl olması gerektiğini lütfen belirtiniz.

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

7. Kişisel verilerimin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle silinmesini/yok edilmesini istiyorum.

Bu talebinize konu verilerin hangi veriler olduğunu ve aleyhinize olduğunu düşündüğünüz sonucun ne olduğunu belirtiniz, bu hususlara ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelere lütfen Form ekinde yer veriniz.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

8. Kişisel verilerimin işlenmelerini gerektire sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle aktarıldıkları üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini/yok edilmesini istiyorum.

Bu talebiniz, kişisel bilgilerinizin yalnızca bir kısmına ilişkin ise bunların hangi veriler olduğunu ve bu talebinizin gerekçesini tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte belirtiniz, bu hususlara ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelere lütfen Form ekinde yer veriniz.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

9. Bulut Galvano tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

Bu talebinizin gerekçesini ve bilgi alma talebinize ilişkin durumun sonucunu belirtiniz, bu hususlara ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelere lütfen Form ekinde yer veriniz.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

10. Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle uğradığım zararın tazminini talep ediyorum.

Bu talebinizin gerekçesini ve uğradığınızı düşündüğünüz zararı aşağıdaki boşlukta belirtiniz; bu hususlara ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelere (Kişisel Verilerin Korunması Kurulu veya mahkeme kararları) lütfen Form ekinde yer veriniz.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

 

 

11.Diğer

Lütfen buraya yukardaki opsiyonlarda sunulmamış ancak talebiniz olan konuyu kısaca açıklayıp belirtiniz.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

Veri sahibi adına 3. kişiler tarafından yapılacak olan başvurularda, işbu form ile birlikte noterce onaylanmış vekâletnamenin, velayet/vesayet altında bulunan çocuklar adına yapılacak başvurularda ise işbu form ile birlikte velayet/vesayet ilişkisini tevsik edici belgelerin bir suretinin tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

 

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, bilgi edinme başvurunuzun Bulut Galvano’ya ulaştığı tarihten itibaren yedi (7) gün içinde, Bulut Galvano, veri sahibi olduğunuzu teyit etmek amacıyla sizinle iletişime geçebilecek, bu hususta sizlerden bazı bilgi ve belgeler talep edebilecektir. Bu kapsamda tarafımıza sağlamış olduğunuz bilgi ve belgeler, veri sahibi olduğunuzun teyit edilmesini müteakip derhal imha edilecektir.

 

Talep edilen bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda, talebimiz üzerine bilgi ve belgelerin tamamlanarak tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bilgi ve belgeler tarafımıza tam olarak iletilene kadar talebin sonuçlandırılmasına ilişkin KVKK madde 13/2’de belirtilen otuz (30) günlük süre askıya alınacaktır.

 

5. VERİ SAHİBİNİN TALEBİNİN SONUÇLANDIRILMASI

 

Niteliğine göre talebiniz, KVKK uyarınca bizlere ulaştığı tarihten itibaren, en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde cevaplandırılacaktır. Cevaplarımız ve değerlendirmelerimiz, işbu başvuru formundaki seçiminize göre KVKK’nın 13’üncü maddesi uyarınca yazılı veya elektronik ortam vasıtasıyla tarafınıza iletilecektir. Başvuru sonucunun posta, elektronik posta veya faks yöntemlerinden biriyle iletilmesine ilişkin bir tercihiniz varsa, lütfen aşağıda belirtiniz:

 

Başvuruma ilişkin sonucun e-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

 

Başvuruma ilişkin sonucun posta aracılığı ile gönderilmesini istiyorum.

 

Başvuruma ilişkin sonucun kargo ile gönderilmesini istiyorum.

 

Başvuruma ilişkin sonucun kayıtlı elektronik posta (KEP) adresime ile gönderilmesini istiyorum.

 

 

Talepleriniz Bulut Galvano tarafından ücretsiz sonuçlandırılacak olup, cevaplama sürecinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

 

6. VERİ SAHİBİ BEYANI

KVKK uyarınca yapmış olduğum bilgi edinme başvurusunun, yukarıda belirttiğim talep/talepler çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica eder, işbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

İşbu başvuru formu, Bulut Galvano tarafından işlenen verilerinizin tespiti ve başvurunuza doğru ve eksiksiz olarak yasal süre içerisinde cevap verilebilmesi için düzenlenmiştir. Bulut Galvano başvurunuz neticesinde değerlendirme yaparken, kimlik doğrulama için bilgi ve belge talep etme hakkını saklı tutmaktadır. Bu başvuru formu kapsamında, başvurucu bilgilerin doğru ve güncel olduğunu taahhüt eder. Bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması durumunda Bulut Galvano yanlış bilgi ve yetkisiz başvurudan kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

Ayrıca başvuru sonucu Bulut Galvano’nun ilave bilgi talep etmesinin gerekli olabileceğini ve yapılan işlemin bir maliyet gerektir mahiyette olması durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerektiği konusunda aydınlatıldığı beyan ve taahhüt ederim.

 

Veri Sahibi

 

Adı ve Soyadı

 

Başvuru Tarihi

 

İmza

 

 

İşbu başvuru formu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11 inci maddesinde sayılan haklardan doğan talepleriniz için düzenlenmiştir. Bu talepler 6698 sayılı kanunun 11 ve yine aynı kanunun 13’üncü maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5 inci maddesindeki usul ve esaslar kapsamıyla yürütülmektedir.

 

Bulut Galvano’ya başvuru yapmanız durumunda, başvurunuzda beyan etmiş olduğunuz kişisel verileriniz işbu başvurunun sonuçlandırılması amacıyla Kanun’un 5 ve 6’ncı Maddesinde öngörülen veri işleme şartlarına uygun olarak ayrıca işlenecek olup veriler anonim halde olmak suretiyle 3 yıl süre ile saklanacaktır. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak Bulut Galvano Genel Aydınlatma Metni’ne https://www.bulutmetal.com.tr/

 

adresinden ulaşabilirsiniz.

Başvuran

Ad-Soyad

İmza

 

İlgili Kişi Başvuru Formu

 

EK 1 - KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

EK 2 - İŞ ORTAKLARI - TEDARİKÇİ YETKİLİSİ / ÇALIŞANI KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

EK 3 - MÜŞTERİ/MÜŞTERİ ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

EK 4 - ZİYARETÇİ KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

EK 5 - ÇALIŞAN VE STAJYER ADAYI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

rado formal shoes rado jubile gold watch price fake prada bags rado old models watch price cheap tag heuer watches online fake hermes bags james bond omega watch spectre rolex yacht master 37 rose gold gucci replica bags rolex datejust 31mm yellow gold breitling transocean chronograph 1461 price louis vuitton replica